Oreimo’s Tsukasa Fushimi Unveils New ‘Imouto’ Light Novel Series

11132013_Ero Manga Sensei

According to official website of Dengeki Bunko, Oreimo’s author Tsukasa Fushimi will be starting a new sibling romantic comedy light novel series.

Continue reading